Co to je dialýza?
Dialýza je druh léčby nahrazující činnost ledvin, které přestaly vykonávat příslušné funkce. V ČR je v součastné době léčeno dialýzou téměř 3000 pacientů.

Kdy je nutné začít s dialýzou?
Dialyzační léčba je potřebná v okamžiku, kdy chronické selhání ledvin dospěje do své fáze, většinou při 90% nefunkčnosti.

Co přesně dialýza dělá?
Stejně jako fungující ledviny udržuje vaše tělo v určité rovnováze pomocí následujících činností:

 • odstraňuje z orgánu zplodiny látkové proměny, přebytečnou sůl a vodu
 • udržuje v krvi bezpečnou hladinu chemických látek, jako jsou draslík, sodík a chloridy
 • pomáhá řídit krevní tlak

Je selhání ledvin trvalé?
Většinou ano, ne však vždycky. V některých případech tzv. akutního selhání ledvin dojde ke zlepšení samovolně nebo léčbou. V těchto případech je pacient dialyzován pouze do doby obnovení činnosti vlastních ledvin.
Funkce ledvin se neobnoví při jejich chronickém selhání. V tomto případě je dialýza do konce vašeho života. Zjistí-li váš lékař, že splňujete předpoklady, budete zařazeny do seznamu pacientů čekající na transplantaci.

Kde se dialýza provádí?
Dialyzuje se ve speciálních dialyzačních střediscích, ať státních či soukromých. Za výjimečných okolností lze absolvovat dialyzační léčbu i doma.

Existují rozdílné druhy dialýzy?
Ano, provádí se dva základní typy dialýzy - hemodialýza a peritoneální dialýza.

V čem spočívá hemodialýza?
Při hemodialýze k odstraňování zplodin látkové proměny a přebytečných škodlivin z vaší krve užívá umělá ledvina. Aby se krev mohla dostat do umělé ledviny, musí lékaři chirurgicky umožnit přístupu do krevních cest na vaší ruce nebo noze. Lékař spojí pod kůží tepnu s žílou a vytvoří tzv. fistuli (stunt). Po jejím zhojení může začít dialýza, že do tepenné a žilní části fistule jsou zavedeny dvě jehly s plastickými trubičkami, které zabezpečují napojení na umělou ledvinu.

Jak dlouho funguje umělá ledvina?
Umělá ledvina se skládá ze dvou částí. Jedna je určena pro vaši krev a druhá pro čistící dialyzační roztok. Obě části jsou od sebe odděleny tenkou polopropustnou membránou. Krevní buňky, bílkoviny a další důležité látky v krvi zůstávají, jejich velikost jim totiž neumožní propustnost membránou. Menší škodlivé zplodiny jako je močovina, kreatinin a zvláštní tekutiny procházejí membránou a jsou odváděny pryč. Během dialýzy může být do dialyzačního roztoku přidán vápník nebo cukr, pokud je vaše tělo potřebuje.

Jak dlouho trvá jedna hemodialýza?
Čas potřebný pro jednu hemodialýzu závisí na následujících faktorech:

 • jak dalece fungují vaše ledviny
 • kolik jste právě přibrali na váze mezi jednotlivými dialýzami
 • jaké množství škodlivých látek je vašem těle

Z pravidla trvá každá hemodialýza tři až čtyři hodiny a opakuje se třikrát týdně. Doba trvání jedné hemodialýzy a jejich opakování je ovšem individuální.

Co je peritoneální dialýza a jak se provádí?
Při tomto způsobu dialýzy je však krev čištěna přímo ve vašem těle. Krev se totiž nejvíce shromažďuje v tepnách a žílách, které procházejí blánou břišní dutiny (peritoneem). Lékař vám chirurgicky zavede plastovou trubičku - katetr do břicha. Dialýza tedy probíhá tak, že pomocí katetru je do břišní tekutiny (peritonea) pomalu napuštěn dialyzační roztok. Nežádoucí tekutiny a škodlivé látky jsou odváděny z krve do dialyzačního roztoku. Existují tři druhy peritoneální dialýzy.

Jaké druhy peritoneální dialýzy existují a jak se provádí?
Existují následující tři druhy peritoneální dialýzy:

 • kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)
 • kontinuální cyklická peritoneální dialýza (CCPD)
 • střádavá (intermitentní) peritoneální dialýza (IPD)

CAPD - kontinuální ambulantní peritoneální dialýza se provádí bez použití jakéhokoliv přístroje. Děláte si ji sami většinou pětkrát denně doma nebo v zaměstnání. Pomocí katetru nalijete dialyzační roztok z vaku s dvoulitrovým objemem do peritonea, kde tento roztok zůstane 4-5 hodin. Při výměně vypustíte použitý dialyzační roztok zpět do vaku, který vyhodíte. Při každé výměně roztoku je nutné se přesvědčit, že jste použili nový vak. Zatímco je roztok ve vašem břiše, vy můžete vykonávat obvyklé činnosti.

CCPD – kontinuální cyklická peritoneální dialýza (domácí dialýza) se většinou provádí doma pomocí speciálního přístroje. Je podobná jako CAPD s tím rozdílem, že cyklus výměn se opakuje po hodině během spánku.

IPD – střídavá peritoneální dialýza je obvykle prováděna v nemocnicích od 10 od 12 hodin třikrát týdně. Tento způsob léčby se používá nejčastěji v naléhavých případech nebo na počátku dialyzační léčby. Podobně jako u CCPD jste napojen během léčby na přístroj.

Lečí dialýza nemocné ledviny?
Ne. Dialýza funkci ledvin pouze nahrazuje, žádným způsobem je neléčí. Proto bude dialýzu potřebovat po celý život, lépe řečeno a do doby případné transplantace.

Je dialýza bolestivá?
Možná budete cítit bolest při napichování fistule jehlami, ale většina pacientů nemívá jiné problémy. Dialýza sama o sobě bolestivá není. Občas dojde u některých pacientů ke snížení krevného tlaku, takže pacient cítí žaludeční nevolnost, někdy zvrací, má bolesti hlavy a křeče ve svalech. Tyto problémy se objevují většinou tehdy, nedodržuje-li pacient doporučený dietní režim.

Jak dlouho už se léčí pomocí dialýzy?
Hemodialýza či peritoneální dialýza se provádí od poloviny 40 let. Dialýza jako regulérní způsob léčby se začala užívat v roce 1960 a je do dnes považována za standardní léčbu všude ve světě. CAPD se používá od roku 1976. Obě tyto léčebné metody pomohly tisícům lidí.

Jak dlouho můžu žít se závislostí na dialýzu?
Zatím není úplně jasné, jak dlouho může žít pacient závislý na dialýze. Domníváme se, že někteří pacienti mohou žít stejně dlouho jako lidé, kterým ledviny neselhaly. Nicméně, u některých pacientů se v souvislosti s dialyzační léčbou objevuje a vyvíjí řada problémů

.

Jaké druhy peritoneální dialýzy existují a jak se provádí?
Existují následující tři druhy peritoneální dialýzy:

 • kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)
 • kontinuální cyklická peritoneální dialýza (CCPD)
 • střádavá (intermitentní) peritoneální dialýza (IPD)

CAPD - kontinuální ambulantní peritoneální dialýza se provádí bez použití jakéhokoliv přístroje. Děláte si ji sami většinou pětkrát denně doma nebo v zaměstnání. Pomocí katetru nalijete dialyzační roztok z vaku s dvoulitrovým objemem do peritonea, kde tento roztok zůstane 4-5 hodin. Při výměně vypustíte použitý dialyzační roztok zpět do vaku, který vyhodíte. Při každé výměně roztoku je nutné se přesvědčit, že jste použili nový vak. Zatímco je roztok ve vašem břiše, vy můžete vykonávat obvyklé činnosti.

CCPD – kontinuální cyklická peritoneální dialýza (domácí dialýza) se většinou provádí doma pomocí speciálního přístroje. Je podobná jako CAPD s tím rozdílem, že cyklus výměn se opakuje po hodině během spánku.

IPD – střídavá peritoneální dialýza je obvykle prováděna v nemocnicích od 10 od 12 hodin třikrát týdně. Tento způsob léčby se používá nejčastěji v naléhavých případech nebo na počátku dialyzační léčby. Podobně jako u CCPD jste napojen během léčby na přístroj.

Lečí dialýza nemocné ledviny?
Ne. Dialýza funkci ledvin pouze nahrazuje, žádným způsobem je neléčí. Proto bude dialýzu potřebovat po celý život, lépe řečeno a do doby případné transplantace.

Je dialýza bolestivá?
Možná budete cítit bolest při napichování fistule jehlami, ale většina pacientů nemívá jiné problémy. Dialýza sama o sobě bolestivá není. Občas dojde u některých pacientů ke snížení krevného tlaku, takže pacient cítí žaludeční nevolnost, někdy zvrací, má bolesti hlavy a křeče ve svalech. Tyto problémy se objevují většinou tehdy, nedodržuje-li pacient doporučený dietní režim.

Jak dlouho už se léčí pomocí dialýzy?
Hemodialýza či peritoneální dialýza se provádí od poloviny 40 let. Dialýza jako regulérní způsob léčby se začala užívat v roce 1960 a je do dnes považována za standardní léčbu všude ve světě. CAPD se používá od roku 1976. Obě tyto léčebné metody pomohly tisícům lidí.

Jak dlouho můžu žít se závislostí na dialýzu?
Zatím není úplně jasné, jak dlouho může žít pacient závislý na dialýze. Domníváme se, že někteří pacienti mohou žít stejně dlouho jako lidé, kterým ledviny neselhaly. Nicméně, u některých pacientů se v souvislosti s dialyzační léčbou objevuje a vyvíjí řada problémů.

Je dialýza finančně náročná?
Ano, dialýza stojí hodně peněz, ale je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Kde se dialýza provádí?
Dialyzační střediska provádějící dialyzační léčbu jsou v součastné době ve všech regiónech ČR. Pokud není dialyzační středisko přímo v místě vašeho bydliště, budete na dialýzu do nejbližšího střediska a zpět přepraveni sanitní službou, kterou hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Každé dialyzační středisko musí splňovat stejné kvality, které jsou zaručeny příslušnými státními orgány.

Cítí se dialyzovaní pacienti normálně?
Většina pacientů žije normálním životem s tím rozdílem, že musí absolvovat pravidelnou léčbu. Dialýza umožňuje pacientovy cítit se lépe, protože řeší řadu zdravotních problémů, které selhání ledvin způsobuje. Každý pacient je ovšem jiný. Postupné zkvalitňování dialyzační léčby ji pro vás činí přijatelnější a pohodlnější. Náhradní léčba erytropoetinem (hormon, který normálně vyrábějí zdravé ledviny) zlepšuje léčbu chudokrevnosti, která se při selhání ledvin vyskytuje a vede k tomu, že se cítíme méně unaveni a výkonnější. K tomu, abyste si na dialýzu zvykli, budete vy i vaše rodina potřebovat určitý čas. V každém dialyzačním středisku se najde někdo, kdo vám i vaší rodině pomůže řešit problémy spojené se selháním ledvin.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy vám pomůže při řešení všech problémů. Obraťte se proto na adresu: Společnost DaT, Levá 10, 140 00 Praha 4. Má své fungující pobočky po celé ČR, vydává časopis Stěžeň a ráda vás uvítá ve svých řadách.

Musí dialyzovaný pacient dodržovat dietu?
Ano. Budete muset dodržovat speciální dietu. Jste-li léčeni hemodialýzou, nemůžete přijímat v potravě tolik bílkovin, soli, draslíku fosforu a dalších látek, na které jste byli zvyklí. Všeobecně budete muset omezit příjem tekutin. Dietní sestra vám pomůže sestavit plán, kolik čeho můžete jíst a pít. Výše zmíněná Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných vydala kuchařku Nízkobílkovinná dieta. Ráda vám ji poskytne, pokud ji nedostanete od ošetřujícího lékaře.

Mohou dialyzovaní pacienti cestovat?
Ano. Dialyzační střediska jsou v celém světě. Je nutné před odjezdem domluvit o vaší případné dialyzační léčbě v příslušném dialyzačním zařízení. I o způsobu finanční úhrady. Při případném navázání kontaktu vám jistě pomůže personál vašeho dialyzačního střediska, nebo alespoň poradí, kam, a na koho se můžete obrátit. Opět je možné obrátit se na Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, která spolupořádá rekondiční pobyty i různé sportovní a rekreační aktivity.

Mohou dialyzovaní pacienti pokračovat v zaměstnání?
V některých případech ano. Mnoho dialyzovaných se může vrátit zpět do zaměstnání, přestože dochází pravidelně na dialýzu. Pokud je vaše zaměstnání fyzický náročné, budete ho muset pravděpodobně změnit.

Program Dárcovství Orgánů

Je možné získat ledvinu nebo jiný orgán, pokud ho potřebuji ke svému životu?
Možná. Je podstatně víc lidí, kteří potřebují transplantaci orgánů nebo tkání, než lidí, kteří jim je mohou darovat. Na jeden orgán nebo tkáň vhodnou k dárcovství čekají součastně tři lidé. V minulém roce bylo na čekací listině transplantačního programu v USA přibližně 14 tisíc Američanů. Tisíce dalších čekají na transplantaci orgán a tkání a mnoho z nich se vhodného transplantátu nedočká a musí pokračovat v dialýze.

Jsou transplantace a tkání experimentem?
Ne. Nynější úspěchy lékařských výzkumů umožňují nahradit značné množství orgánů a tkání. Ročně se uskuteční tisíce transplantací. Techniky transplantování ledviny a očních rohovek jsou průběžně zdokonalovány a nové léky způsobily revoluci v transplantacích srdce a plic. Pokrok se objevuje i v oblasti transplantací pankreatu, plicních laloků, kostí a dalších tkání. Úspěšně transplantovaný darovaný orgán je, literárně řečeno, darem života - může být i darem vašeho života.

Jakým způsobem jsou orgány a tkáně získávány?
Většina orgánů a tkání je získávána od lidí v okamžiku jejich mozkové smrti. Medicínská kritéria a věk dárce určují výběr orgánů, které jsou vhodné pro transplantaci. Tento způsob dárcovství je znám pod pojmem „dárcovství od zemřelého dárce“. Dalším způsobem získávání orgánů a tkání je „dárcovství od příbuzného“