Společnost Dialyzovaných a Transplantovaných
 

Kontakt

Společnost dialyzovaných a transplantovaných

Společnost DaT
Telefon: 261261657
e-mail: prezidium@spoldat.cz

Ohradní 1368,
140 00 Praha 4, Michle

tel.: 261 215 616
e-mail: stezen@spoldat.cz
internet: www.stezen.cz

Redakce Stěžně, sociálně-právní poradna, psychoterapie
 

Mgr.Michaela Černá
Ohradní 1268
Praha 4 - Michle

tel. 261 21 56 16
mobil: 775 09 06 04
e-mai: cerna@spoldat.cz

Redakční rada časopisu Stěžně
 

Odpovědný redaktor:
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Redakce:
Míša Černá
Redakční rada:
Ing. Pavel Exner,
Lucie Kryštůvková,
Lenka Vašková,
Věra Šťastná,
Ivanka Krchovová