Stěžeň 1/2010

STĚŽEŇ - Ročník 21, 2010/1

Vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných,

Ohradní 1368, 140 00 Praha 4, Michle
tel.: 261 215 616
e-mail: stezen@spoldat.cz
www.stezen.cz

ISSN: 1210-0153

Odpovědný redaktor: MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Redakce:
Míša Černá (cerna@spoldat.cz)
Redakční rada:
Ing. Pavel Exner, Lucie Kryštůvková, Věra Šťastná, Ivanka Krchovová, Lenka Vašková (vaskova@stezen.cz)

Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 343/94 ze dne 16. 2. 1994

Tisk:
KVTISK s.r.o., Závodu míru 66, Karlovy Vary

Na obálce použita fotografie Martiny Řehořové

Stěžeň vychází s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

OBSAH

Napsali jste nám

Sociálně právní poradna (píše M. Černá)

Představujeme

TÉMA: Začínáme s pohybem

Stránky pro predialyzované

Jak se stravovat?

Kultura, sport, rekreace