Prevence a časté příznaky onemocnění ledvin

Podle materiálů Nadace pro nemoci ledvin zpracovaly Michaela Černá a Jana Valachovičová.

Ledviny plní v našem organismu velmi důležité funkce, zejména odstraňují z těla některé zplodiny látkové přeměny. Další funkce ledvin jsou hormonální - podílejí se na tvorbě erytropoetinu, který je nutný pro tvorbu červených krvinek – erytrocytů a také se podílejí na tvorbě vitaminu D a pomáhají tak udržovat zdravé a pevné kosti. Nějakou formu onemocnění ledvin má zhruba každý desátý dospělý člověk, v generaci kolem 75. roku života je to dokonce každý čtvrtý člověk. Ne každý, kdo trpí nějakým onemocněním ledvin potřebuje dialýzu, stejně tak u nemocných, kteří k dialýze jednou dospějí, lze správnou a zejména odbornou péčí (tedy u nefrologa) oddálit potřebu dialýzy i o několik let. Proto je dobré vědět, že onemocnění ledvin zpravidla (mimo ledvinové koliky) nebolí. Proto se onemocnění někdy také říká „tiché“ a proto téměř polovina nemocných přichází k nefrologovi poměrně pozdě, někdy až ve stádiu, kdy je nutné funkce ledvin nahradit léčbou. Pokud je funkce ledvin dlouhodobě snížená, mluvíme o chronické nedostatečnosti funkce ledvin. Ta může přejít až do stadia chronického selhání funkce ledvin, kdy je již nezbytně nutné zahájit léčbu některou z forem náhrady funkce ledvin, kterými jsou dialýza a/nebo transplantace. Pro Vaši informaci, selhání ledvin je takový stav, kdy ledviny fungují přibližně na 10% jejich funkce. Proto je možné například žít i s jednou ledvinou. Je mnoho příčin, které mohou způsobit selhání ledvin.

Příčiny chronické nedostatečnosti funkce ledvin

Poškození funkce ledvin v dospělém věku může být zapříčiněno celou řadou různých onemocnění. Je třeba si uvědomit, že tato onemocnění však nemusí vést k poškození ledvin v každém případě.

Tato nejčastější onemocnění jsou:

Je možné zabránit vzniku selhání funkce ledvin?

V řadě případů ano. Pokud se podaří odstranit příčinu tohoto stavu, je možné, že se nedostatečnost jejich funkce dále nehorší. Čím méně je zničeno funkční tkáně, tím je větší naděje, že ledviny mohou dále fungovat. Zdravé ledviny mají velkou rezervní kapacitu. Jak je uvedeno výše, aby bylo nutné zahájit dialyzační léčbu nebo transplantaci, musí původní funkce ledvin klesnout přibližně na 10%. To znamená, že ani ztráta jedné ledviny není pro organismus problémem, proto také existuje možnost transplantace ledviny od živého dárce. Jsou však onemocnění nebo jejich určitá stadia, která vedou k nezvratnému selhání funkce ledvin prakticky vždy.

Jaké jsou možnosti včasného rozpoznání onemocnění ledvin?

Jsou určité možnosti, jak lze včas odhalit některá onemocnění ledvin. Na co je třeba dávat pozor?

Funkce ledvin by měly být kontrolovány v následujících případech:

Co na sobě mohu pozorovat já sám - jaké jsou příznaky onemocnění ledvin?

Velmi často se stává, že pacient i v pokročilém stadiu stádiu onemocnění ledvin nemusí pozorovat žádné zvláštní obtíže. Následující přehled uvádí nejčastější možné příznaky, které mohou s onemocněním ledvin souviset a které je nutno vyšetřit:

Jak jsme uvedli v začátku tohoto článku, onemocnění ledvin zpravidla nebolí, to znamená, že nemocný si příznaky nemusí uvědomit, nebo je přikládá něčemu jinému – například že příliš pracuje a proto je unavený a podobně. Velmi často si lidé také myslí, že pokud normálně močí – to znamená, že chodí několikrát denně na toaletu a množství moče je také normální, že nemohou mít nemocné ledviny. Měli bychom tedy ještě objasnit, že někdy i velmi nemocné ledviny, tedy takové, u kterých můžeme hovořit již o selhání, produkují moč. Odstraňují z těla přebytečnou vodu buď v normálním množství jako ledviny zdravé a nebo jen v o něco menším množství, které pacient nepostřehne. Co se však liší je tzv. kvalita moče. Moč nemocného, který trpí selháním ledvin, neobsahuje škodiliviny, které je nemocné ledviny neumí z těla odstranit. A právě proto, že onemocnění ledvin nebolí a někdy nemá ani jasné příznaky (například ztráta močení), lidé často zanedbávají prevenci a péči u odborného lékaře – nefrologa.

Jak se onemocnění ledvin odhalí, jaká vyšetření se provádějí?

Jak jsme již řekli, nemocný často nemusí mít žádné příznaky onemocnění ledvin, nebo je spíše má, ale nepřikládá jim takový význam. Proto je potřeba provést jednoduchá vyšetření. Základním laboratorním vyšetřením je chemická analýza moči, mikroskopické vyšetření močového sedimentu a krevní rozbor. Pokud vznikne podezření na onemocnění ledvin, pacient je podle potřeby dále odeslán buď k urologovi, nebo k nefrologovi.

Urolog je specialista, chirurg, který operačně řeší například kameny ve vývodních močových cestách, nádory ledvin a močových cest a podobně.

Nefrolog je specializovaný internista, který se zabývá nemocemi spojenými s poruchami funkce ledvin. Mezi tato onemocnění patří například komplikace diabetu (cukrovky), imunitní a metabolické poruchy nebo vysokým krevní tlak. Nefrolog léčí pacienty s akutním a chronickým selháním funkce ledvin, připravuje pacienty k transplantaci ledviny atd.

Jak se léčí chronická nedostatečnost funkce ledvin?

Léčba může být u každého pacienta jiná a záleží při tom na příčině, která k chronické nedostatečnosti funkce ledvin vedla a jak velká část ledvinové tkáně byla vyřazena z funkce. Jednou zničená ledvinová tkáň nemá schopnost obnovy funkce a proto je chronická nedostatečnost funkce ledvin nevratný proces. Jinak řečeno, selhání ledvin se nedá vyléčit.

Pokud je patrné, která příčina tento proces vyvolala, je třeba pokusit se tuto příčinu odstranit, aby se zabránilo dalšímu poškození ledvin. V každém případě, i když příčinupříčinu odstranit nelze nebo není známa, je nutno chránit zbytkovou funkci ledvin na co nejdelší dobu. Nefrolog ordinuje speciální dietu a některé léky, kterými se snaží brzdit další zhoršování funkce ledvin. Jde především o léky na snižování krevního tlaku (antihypertenziva), léky na ovlivnění činnosti příštítných tělísek, jejichž funkce bývá často zvýšená (vazače fosfátů a aktivní formy vitaminu D), léky na ovlivnění anémie (vitaminy, preparáty železa, injekce erytropoetinu), léky ovlivňující metabolismus a stav výživy (ketoanaloga aminokyselin).

Díky účinné léčbě se daří oddálit nutnost náhrady funkce ledvin i o několik let a předejít četným závažným komplikacím, které mohou doprovázet nedostatečnost funkce ledvin.

Pokud již dojde selhání ledvin do takového stádia, že jsou funkce ledvin nedostačující, je potřeba tyto funkce nahradit. Náhradou funkce ledvin je samozřejmě transplantace ledviny buď od žijícího nebo zemřelého dárce a nebo dialýza. Dialýza může být prováděna buď v nemocnici či dialyzačním středisku – pak jde o hemodialýzu a nebo doma. Domácí dialýze se říká peritoneální dialýza. O náhradě funkcí ledvin dialýzou si povíme zase příště.