Stěžeň 2/2011

STĚŽEŇ - Ročník 22, 2011/2

Vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných,

Ohradní 1368, 140 00 Praha 4, Michle
tel.: 261 215 616
e-mail: stezen@spoldat.cz
www.stezen.cz

ISSN: 1210-0153

Odpovědný redaktor: MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Redakce:
Redakce: Míša Černá (cerna@spoldat.cz)
Redakční rada:
Ing. Pavel Exner, Lucie Kryštůvková, Věra Šťastná, Ivanka Krchovová, Lenka Vašková (vaskova@stezen.cz)

Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 343/94 ze dne 16. 2. 1994

Tisk:
Tisk: KVTISK s.r.o., Závodu míru 66, Karlovy Vary

Na obálce použit obrázek Kateřiny Černé

Stěžeň vychází s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

OBSAH

NAPSALI JSTE NÁM

PŘEDSTAVUJEME POBOČKY SPOLDAT

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA

JAK SE STRAVOVAT?

KULTURA, SPORT, REKREACE

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA
Rekondice na Pastvinách - Zemská brána
REKLAMA REKLAMA
Účastníci jarní rekondice na hrázi přehrady Pastviny