Cvičení a rehabilitace při PERITONEÁLNÍ DIALÝZE

Aktivní životní styl dává životu smysl, zlepšuje kvalitu života. Cvičení vám pomůže navrátit ztracenou energii.

NEDOSTATEK POHYBU VEDE K:

1) Nadváze = OBEZITA

2) Sklonu k vyššímu tlaku a rychlejšímu pulsu = VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

3) Ochabování svalstva, snížené hybnosti kloubů = NESOBĚSTAČNOST

4) Sníženému účinku inzulínu v těle = DIABETES MELLITUS

5) Poruchám krevních tuků = KORNATĚNÍ TEPEN = Infarkt Myokardu, Cévní mozková příhoda

6) Psychické nepohodě = NEZVLÁDNUTÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

„Tyto závěry platí pro všechny skupiny populace, tedy i pro ty odkázané na léčbu náhradou funkce ledvin. Platí pro ně tím více, že komplikace dávané do souvislosti se životním stylem jsou u nich několikanásobně potencovány (stupňovány) onemocněním a léčbou.“

(Lukáš svoboda, Andrea Mahrová: Pohyb jako součást léčby dialyzovaných a transplantovaných pacientů)

CO BY MĚL PACIENT NA PERITONEÁLNÍ DIALÝZE VĚDĚT PŘED CVIČENÍM: 1

) Peritoneální katétr nesmí být v tahu (odtržení manžety)

2) Místo vstupu musí být v čistotě a katétr pečlivě uzavřen

3) Necvičit cviky, při nichž ležíte na břiše, cviky ve visu či vzporu, s max. rotací trupu

4

) Pozor na údery do břicha, pády, skoky. Jako ochrana katétru – používat kýlní pás

5) Při CAPD pozor na zvýšení intraperitoneálního tlaku (vznik kýly), při APD se riziko dalšího zvýšení intraperitoneálního tlaku při cvičení eliminuje.

6) Cvičit v malém rozsahu pohybu, nezadržovat dech, častěji odpočívat, NEPŘECEŇOVAT své síly

7) Pokud se objeví bolesti břicha, je viditelná příměs krve v dialyzátu, objeví-li se únik dialyzátu z katétru nebo z místa vstupu, přerušte cvičení a informujte lékaře!!!

8) Nekončit cvičení náhle, pomalu zvolňovat tempo

CVIČENÍ BŘIŠNÍHO SVALSTVA

Pred každým cvicením je duležité správné zahrátí a protažení

Brišní svaly jsou po vetšinu dne nataženy

..

Cvicením mužete prispet k prevenci tvorby kýl

Cvicení formuje pas

Cviky na posilování brišních svalu brišní steny zacínáme v poloze na zádech s podloženou horní částí těla

CVIK 1) Cvičení a rehabilitace při PERITONEÁLNÍ DIALÝZE

Zaujměte polohu na zádech

Pokrčená kolena

Prsty rukou směřují k levému kotníku

S výdechem bradu přitáhneme k hrudníku a zvedáme se s pažemi stále směřujícími ke kotníku

S nádechem se vracíme zpět

Opakujeme na obě strany


CVIK2) Cvičení a rehabilitace při PERITONEÁLNÍ DIALÝZE

Zaujměte polohu na zádech

Pokrčená kolena

Paže pokrčeny, rukama v týl

S výdechem přitáhneme bradu a trup ke kolenům

S nádechem se vracíme zpět

Opakujeme na obě strany

CVIK 3) Cvičení a rehabilitace při PERITONEÁLNÍ DIALÝZE

Tento cvik je určen pro uvolnění

Lehněte si na záda, nohy položte na židli, stoličku, postel. Kotníky a kyčle svírají úhel 90 st. Paže zkřižte na břiše či položte vedle těla.Eva Špidrová