Téma: Světový den ledvin „Daruj ledviny pro zachování života“

Světový den ledvin – šance pro ledviny

8. březen 2012

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlašují každý rok druhý březnový čtvrtek Světovým dnem ledvin (World Kidney Day) s cílem zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich včasného záchytu, prevence a léčby. Ledviny jsou pro život naprosto nepostradatelné, a pokud nefungují, lékaři označují tento stav jako ledvinové selhání.

„Některá – zejména akutní – onemocnění způsobí dočasné selhání ledvin, jiná, jako například cukrovka, špatně léčený krevní tlak, opakované či těžké záněty ledvin a močových cest či jejich dědičná onemocnění mohou způsobit nevratné poškození tkáně ledvin a jejich nevratné selhání,“ říká prof. Vladimír Tesař z VFN Praha. Selhání ledvin vede k hlubokému rozvratu vnitřního prostředí, což je stav neslučitelný se životem. Cestou k zachování života je pak zajištění očišťování krve transplantací ledviny či dialýzou.

„Každým rokem stoupá počet lidí, kteří si v rámci Světového dne ledvin nechají zdarma udělat skríningové vyšetření ledvin, které se skládá z testování moči na přítomnost bílkoviny a změření krevního tlaku. Už takto jednoduché vyšetření může zachytit změny v ledvinách,“ vysvětluje profesor Tesař a dodává „8. března pak budou moci lidé přijít do dialyzačních center, která se k testování během Světového dne ledvin připojí.“

„Světový den ledvin 2012, který má motto Daruj ledviny pro zachování života, se zaměří na problematiku transplantací ledvin a zdůrazní význam dárcovství orgánů. V České republice se ročně transplantuje ledvina přibližně 350 lidem. Dialýzou se léčí na 6 500 pacientů, většina z nich hemodialýzou a jen přibližně 8,5 % se léčí pomocí peritoneální dialýzy. Pro pacienty je transplantace nejlepší variantou léčby. Pokud není z nějakého důvodu možná, může být pro pacienty peritoneální dialýza vhodnou alternativou,“ říká profesorka Sylvie Opatrná z FN Plzeň a dodává: „Podle studií se úspěšnost transplantace odvíjí i od toho, jak byli pacienti léčeni před vlastní transplantací. Ukazuje se, že peritoneální dialýza je velmi vhodná metoda náhrady funkce ledvin k překlenutí období před transplantací ledviny. Je to šetrná léčba, probíhá 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Tekutiny a metabolity se z těla narozdíl od hemodialýzy odstraňují trvale, podobně jako ledviny také fungují nepřetržitě, a tím je domácí dialýza pro srdce a oběhový systém šetrnější,“ doplňuje profesorka Opatrná.

Podle odborných odhadů trpí některou formou onemocnění ledvin každý desátý člověk. Až 90 % lidí o těchto potížích neví, nemocné ledviny nebolí, proto je tak těžké jejich poškození včas odhalit, a proto je pravidelné testování tak důležité, zejména v rámci pravidelných preventivních prohlídek u praktických lékařů. Světový den ledvin k tomu také přispívá.

Prevencí onemocnění ledvin je dodržování zdravého životního stylu a zdravé výživy, ale také pohyb. Důležité je předcházet nachlazení, které může způsobit zánět ledvin, protože opakované záněty močových cest a ledvin mohou také způsobit selhání ledvin. Lidé by neměli kouřit, ale také neužívat nadměrně a dlouhodobě volně prodejné léky proti bolesti, nekombinovat několik analgetik najednou. Pokud se jedná o pacienta s cukrovkou nebo vysokým krevním tlakem, které také mohou funkci ledvin významně poškodit, měl by důsledně respektovat všechna doporučení svého lékaře, což bohužel není vždy pravidlem.

„Již mírný pokles ledvinných funkcí výrazně zvyšuje riziko infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody či ischemické choroby dolních končetin. Také riziko úmrtí na srdečně-cévní příhody významně stoupá s úbytkem funkce ledvin. Tradiční rizikové faktory kardiovaskulárních chorob jako jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, porucha metabolismu lipidů také významně ovlivňují rozvoj chronického onemocnění ledvin. Anemie způsobená nedostatkem erytropoetinu při chronickém onemocnění ledvin a porucha metabolismu vápníku a fosforu vyvíjející se při výraznějším úbytku funkce ledvin přispívají ke kardiovaskulárním onemocněním,“ říká MUDr. Zuzana Bitterová z Nefrologickodialyzačního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.