Společnost Dialyzovaných a Transplantovaných

Stěžeň 2/2014

Untitled Document

Milí čtenáři,
přínášíme nové číslo časopisu. Přejeme vám prožití příjemných chvil při jeho čtení.

Pavel Exner

Toto číslo obsahuje:

 
Untitled Document STĚŽEŇ - Ročník 25, 2014/2 / Vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných, Ohradní 1368, 140 00 Praha 4, Michle, tel.: 261 215 616, e-mail: stezen@spoldat.cz / www.stezen.cz / ISSN: 1210-0153 / Odpovědný redaktor: MUDr. Radkin Honzák, CSc. / Redakce: Míša Černá (cerna@spoldat.cz) / Redakční rada: Mgr. Klára Dušková, Ing. Pavel Exner, Lucie Kryštůvková, Věra Šťastná, Ivanka Krchovová, Lenka Vašková(vaskova@stezen.cz), Mgr. Jana Ptáčková / Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 343/94 ze dne 16. 2. 1994 / Tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o.